Giappone – Ottobre 2014

10 ottobre MILANO – TOKYO
11-12 ottobre TOKYO
13-14 ottobre KYOTO Tempio di Sanjusangen-du, Castello NiJo, Vicolo Potoncho, Quartiere Gion, Santuuario Yasaka: quartiere Gori, Kinkaku-ji: il Padiglione d’oro, Zuiho-in Temple
15 ottobre KYOTO – NARA Santuario Fushimi (sud Kyoto), Tempio Kofoku-Ji, Tempio Todai-ji (Big Budda), Santuario Kasuga
16 ottobre KYOTO – TOKIO Tempio Toji (con la pagoda piĆ¹ alata del Giappone ), Nueno (tokio)
17 ottobre TOKYO – KAMAKURA Fish market (Tokyo), Kamakura:Tsurugaoka, Hachimangu (Il grande Budda), Katokuin Temple
19 ottobre NIKKO Santuario Toshogu, Santuario Taiyuin-byo

Invalid Displayed Gallery

- Ines & Marco Zanardi